USLUGE TVRTKE - REFERENCE

Reference

Referentna lista korisnika uključuje niz privatnih i pravnih osoba te ustanova sa područja grada Zadra, Zadarske županije te ostalih županija u zadarskom okružju.

Pravne osobe

TVRTKE

 • Ceste Zadarske županije
 • Turističke zajednice
 • Tankerska plovidba d.d.
 • Turističke agencije

OPĆINE

 • Općina Bibinje
 • Općina Sukošan

UDRUGE / SAVEZI

 • Ferijalno-hostelski savez
 • Gradska udruga umirovljenika
 • Udruga sportske rekreacije Relax
 • Udruga Loptica

DRUŠTVA

 • KUD 'Sloga'
 • KUD 'Nevijana'

USTANOVE / ŠKOLE

 • Sveučilište u Zadru
 • Pomorska škola
 • Ekonomska škola
 • Srednjoškolski đački dom

DJEČJI VRTIĆI

 • Dječji vrtić 'Sunce'
 • Dječji vrtić 'Zvončić'

ŽUPE / NADBISKUPIJA

 • Zadarska Nadbiskupija
 • Župa Stanovi
 • Župa Bili Brig

Privatne osobe

Osim navedenih pravnih osoba naše usluge najma vozila, transfera i posebnog prijevoza možete naručiti i za Vaše osobne potrebe.

Kvalitetu usluga u domaćem i međunarodnom posebnom prijevozu su prepoznali mnogi privatni korisnici.